เปิดตัว IFCG WEALTH CAFÉ สาขาเชียงใหม่
FEB 24 2018
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ IFCG WEALTH CAFÉ สาขาเชียงใหม่ ณ ชั้น 1 อาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (S1) ถนนสุเทพ ซึ่งเป็นแหล่งความรู้และความอร่อยเชิงการเงิน รวมทั้งการลงทุนแบบเป็นระบบครบวงจร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีการจัดแสดงไฮไลท์ภายในงานตลอดทั้งวัน พร้อมทั้งพบกับการเสวนาจาก CEO ระดับประเทศ ในหัวข้อ Business Financial & Digital Transformation 4.0
บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของประเทศไทย นำโดย วิทูร เลิศพนมวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษามืออาชีพ กว่า 200 คน มีสินค้าและบริการทางการเงินที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บริการและตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของลูกค้า เปิดให้บริการในส่วนของ Lifestyle wealth partner บริการเรื่องการเงินครบวงจร เป็นสถานที่แหล่งความรู้แห่งแรกในประเทศไทย ที่คัดสรรรวมตัวสินค้าทางการเงิน การลงทุน คุณภาพ พร้อมผู้เชี่ยวชาญบริการและวางแผนให้ลูกค้าเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงิน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้คนไทยมีการบริหารจัดการการเงินที่มั่นคงในชีวิต รวมถึงสุขภาพกายใจที่แข็งแรงทุกด้าน โดยปัจจุบันเปิดบริการแล้ว 2 สาขาได้แก่ สาขากรุงเทพฯ ที่ตึกจามจุรี ชั้น 2 และ สาขาเชียงใหม่ ที่อาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (S1) ชั้น 1


IFCG