IFCG WEALTH CAFÉ สาขาเชียงใหม่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นแหล่งให้ความรู้เชิงการเงินและการลงทุนแบบครบวงจรแก่ชาวเหนือ
FEB 24 2018
เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกับ IFCG WEALTH CAFÉ สาขาเชียงใหม่ แหล่งที่ให้ความรู้ ความอร่อยเชิงการเงิน และการลงทุนแบบมีระบบครบวงจร โดยได้รับเกียรติจาก คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานในช่วงเช้า รวมถึงไฮไลท์ในช่วงบ่าย พบกับการเสวนาจาก CEO ระดับประเทศ ในหัวข้อ Business Financial & Digital Transformation 4.0
บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของประเทศไทย นำโดย คุณวิทูร เลิศพนมวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษามืออาชีพ กว่า 200 คน มีสินค้าและบริการทางการเงินที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บริการและตอบโจทย์เป้าหมาย ทางการเงินของลูกค้า เปิดให้บริการในส่วนของ Lifestyle wealth partner บริการเรื่องการเงินครบวงจร เป็นสถานที่แหล่งความรู้แห่งแรกในประเทศไทย ที่เราคัดสรรรวมตัวสินค้าทางการเงิน การลงทุน คุณภาพ พร้อมผู้เชี่ยวชาญบริการและวางแผนให้ลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินให้คนทุกวัยทุกครอบครัว เรามีความเชื่อมั่นว่า เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อนาคตคนไทยจะมีการบริหารจัดการการเงินที่มั่นคงในชีวิต เพราะคำว่า Wealth หรือความมั่งคั่งของเรา ไม่ได้หมายความถึงแค่เรื่องร่ำรวยเงินทอง แต่เราหมายถึง เราใส่ใจในทุกความสุข ความสงบ ไร้ความกังวล มีการวางแผนความเสี่ยงที่รับได้ รวมถึงสุขภาพกายใจที่แข็งแรงทุกด้านในชีวิตของคนไทย


IFCG
IFCG
IFCG
IFCG
IFCG
IFCG
IFCG
IFCG
IFCG