• คำาถามที่ 1
    1. เป้าหมายทางการเงินของคุณคือ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  • คำถามที่ 2
  • 2.1 รายได้ปัจจุบัน /เดือน
  • 2.2 สามารถออมได้ /เดือน
  • คำาถามที่ 3
    เรามีสินค้าทางการเงินที่สามารถช่วยและแนะนำให้ท่านบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ท่านมีความสนใจระดับใด

เงื่อนไขการใช้บริการ

การวางแผนการเงินในส่วนนี้ เป็นเพียงการนำตัวเลขที่กรอก มาคำนวณเบื้องต้น ตามหลักคณิตศาสตร์ทางการเงิน
และ ตัวเลขที่แสดง มิใช่ เป็นการวางแผนการเงิน เป็นเพียงตัวเลขสมมุติ คาดการณ์ หรือ เฉลี่ยจากมูลค่าพื้นฐาน
ไม่สามารถอ้างอิง และ ใช้ในชีวิตจริงได้ 100%

เพื่อการใช้งาน และ คำแนะนำที่ถูกต้อง สามารถกด "ติดต่อที่ปรึกษาการเงิน"
เพื่อให้ ที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ และ มีคุณสมบัติ ในการแนะนำและให้คำปรึกษา ได้แนะนำต่อเนื่อง
และทำแผน ที่เหมาะสมกับตัวเราต่อไป