“ถึงจะมีเทคโนโลยีที่ Hi-tech แต่เรื่อง Hi-touch ก็คงจะเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีทดแทนได้ยาก เพราะการสร้างสัมพันธภาพและการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ก็ยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ”
ทักษ์ดูแลงานในส่วนของการให้คำแนะนำทางการเงิน หรือทีมงานขายทั้งหมดของบริษัท เขาเติบโตมาจากธุรกิจประกันชีวิต จึงได้นำแนวทางการบริหารงานของธุรกิจประกันมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยเน้นการบริหารจัดการที่ปรึกษาการเงิน (Wealth Advisor) แบบเป็นทีม แต่ละทีมมีหัวหน้าที่คอยดูแลลูกทีมให้ดำเนินงานตามมาตรฐานของบริษัท

“เจ้าหน้าที่ของเราต้องมีใบอนุญาตตามข้อกำหนดของบริษัท เช่น Investment Consultant License (IC) หรือ Investment Planner License (IP) รวมทั้ง Insurance License เพราะในการวางแผนทางการเงินแบบครบวงจรนั้นมีทั้งเรื่องของการลงทุนและการประกันอยู่ด้วย คือต้องดูตั้งแต่เรื่องพื้นฐานทางการเงิน การโอนย้ายความเสี่ยง รวมถึงการที่จะทำอย่างไรให้ลูกค้ามีเงินที่งอกเงยขึ้น ซึ่งก็รวมถึงเรื่องภาษี ที่เป็นองค์ประกอบในการวางแผนทางการเงินทั้งหมด” ทักษ์กล่าว

เพื่อพัฒนามาตรฐานของ Wealth Advisor บริษัทได้มีการจัดตั้ง IFCG Wealth Academy เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของบริษัท ซึ่งมีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง “IFCG Wealth Academy จะสอนเรื่องการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินว่าต้องทำงานในรูปแบบใด ความรู้ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินต้องมีอะไรบ้าง”

เขาอธิบายการทำงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางการเงินและการลงทุนของ IFCG ว่ามีหลักการคล้ายกับหมอรักษาคนไข้ “ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเราจะจ่ายยาให้คนไข้ได้เลย แต่เราทำงานเสมือนดั่งหมอในโรงพยาบาลที่ต้องวัดไข้ วัดความดัน เจาะเลือด รวมถึงถามอาการ ซึ่งเราจะถามลูกค้าถึงเป้าหมาย ความฝัน และความจำเป็นทางด้านการเงิน พร้อมทั้งประเมินสินทรัพย์สุทธิและกระแสเงินสด แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์ โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาคำนวณเป็นอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ โดยอัตราส่วนทางการเงินจะบอกถึงแนวโน้มทางการเงิน เช่นเดียวกับค่าเลือดที่บอกแนวโน้มของสุขภาพ จากนั้นเราจึงเลือกวิธีการรักษาหรือยา ซึ่งคือการปรับพอร์ตหรือการเลือกสินค้าการเงินให้ตอบโจทย์ทางการเงินของลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับรีพอร์ตที่ถูกส่งออกมาจากโปรแกรมวางแผนการเงินที่เป็นลิขสิทธิ์ของ IFCG ที่ชื่อ iPlan เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายเพื่อความมั่งคั่งโดยอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคง”

ทักษ์ดูเรื่องคุณภาพของบุคลากร Wealth Advisor ตั้งแต่วันที่พวกเขาเข้าชั้นเรียนใน IFCG Wealth Academy จนถึงวันที่ออกตลาดไปพบลูกค้า เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกคนสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่เราวางไว้ “ใน IFCG เราให้ความสำคัญกับ 3 เรื่องหลัก เรื่องที่ (1) คือ Client Focus เรายึดเอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยดูจากเป้าหมาย ความสามารถในการรับความเสี่ยง และผลประโยชน์ความคุ้มค่าของลูกค้าเป็นสำคัญ เรื่องที่ (2) คือ Trusted Advisor บุคลากรของเราทุกคนต้องผ่านการเรียน IFCG Wealth Academy และต้องทำการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติจึงจะได้รับใบ certified ซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็น Trusted Advisor เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนั้นเรายังมีการเรียนเพื่อเก็บชั่วโมง เป็นการตรวจสอบว่าคนของเราเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา และเรื่องที่ (3) คือ Financial Innovation บริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาสินค้าและเครื่องมือทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่แถมประกันสุขภาพที่เราคิดค้นขึ้นมา โปรแกรมวางแผนการเงิน และเกมส์การเงินที่เราทำเป็นเจ้าแรก รวมถึงตัว Fintech ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็ววันนี้”

“เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำบัญชีดูแลงบการเงินเพื่อให้รู้ความสามารถในการบริหารงานและการขยายธุรกิจ บุคคลธรรมดาก็เช่นเดียวกัน เราควรรู้ว่ากระแสเงินสดรับจ่าย ทรัพย์สินและหนี้สินเรามีสัดส่วนที่เหมาะสมหรือไม่ หากวางแผนไม่ดีก็จะมีปัญญาทางการเงิน เช่น ควรมีกระแสเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายสำรองไว้ขั้นต่ำ 3-6 เดือน ไม่ควรมีหนี้เกิน 45% ของรายได้ เพราะจะทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย บางท่านลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากจนเกินไป ทำให้เกิดอาการขาดสภาพคล่องในการใช้เงิน ซึ่งเราจะเรียกภาวะนี้ว่า Poor Millionaire นอกจากนี้แล้วเรายังต้องช่วยลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายและปกป้องเงินของลูกค้า เช่น การวางแผนการซื้อสินทรัพย์อย่างไรให้ประหยัดต้นทุน การวางแผนเกษียณและการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหาว่า พอถึงวันที่พ่อแม่เกษียณแล้ว แต่กลับต้องเอาเงินเกษียณไปให้ลูกไปเรียนต่อ ป.โท หรือ ป.เอก มีการวางแผนประกันเพื่อปกป้องความเสี่ยงจากค่ารักษาและการจากไปก่อนวัยอันควร หรือการวางแผนภาษีมรดก ซึ่งอย่างที่เรียนไปแล้วเรามีโปรแกรมที่เรียกว่า iPlan ที่ทำให้การทำงานของเราเป็นมืออาชีพ และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างลงตัว”

“ผมมองว่าทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เราคงได้ยินบ่อยๆ เรื่องการ Disrupt ในแต่ละธุรกิจ ในธุรกิจการเงินเองก็มี Fintech ที่เข้ามาทดแทนคน แต่อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีเทคโนโลยี ที่ Hi-tech แต่เรื่อง Hi-touch ก็คงจะเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีคงทดแทนได้ยาก เพราะการสร้างสัมพันธภาพ และการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ก็ยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ IFCG ก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาWealth Advisor ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมโดยมุ่งหวังให้คนไทยมีแผนการเงินที่ดี ด้วยแนวคิด Lifestyle Wealth Partner”ทักษ์กล่าว